GIÁO XỨ THIÊN ÂN: THÁNH LỄ TẠI NHÀ CHỜ PHỤC SINH 17 GIỜ 30 THỨ HAI NGÀY 27-03-2023