GIÁO XỨ THIÊN ÂN: THÁNH LỄ TẠI NHÀ CHỜ PHỤC SINH 30/01/2023