GIÁO XỨ THIÊN ÂN: THÁNH LỄ TẠI NHÀ CHỜ PHỤC SINH THỨ HAI CUỐI THÁNG 05/2022

Truyền thống của Giáo Xứ Thiên Ân cứ vào thứ hai cuối tháng, sẽ có thánh lễ cầu cho các linh hồn tại nhà chờ phục sinh.

Link Ảnh bên dưới: