GIÁO XỨ THIÊN ÂN: THÁNH LỄ VÀ NGHI THỨC BAN BÍ TÍCH KHAI TÂM KHOÁ 1-2024.

Vào lúc 17g30 ngày 08.07.2024, thứ hai tuần XIV Thường niên. Tại giáo xứ Thiên Ân,Hạt Tân Sơn Nhì cha Phero Nguyễn Văn Tâm chánh xứ Thiên Ân đã chủ sự Thánh lễ ban các bí tích Khai tâm cho 16 anh chị em dự tòng xin gia nhập Kitô giáo, cùng đồng tế với ngài là cha Gioan Trần Đức Toàn phó xứ Thiên Ân, đặc trách giáo lý dự tòng và hôn nhân giáo xứ Thiên Ân.

Xem ảnh link dưới đây.
https://flic.kr/s/aHBqjByBn6
 

Cây Viết Chì Nhỏ

Để có ngày hồng phúc hôm nay, các anh chị đã qua thời gian tìm hiểu, học hỏi và kết thúc khóa giáo lý dự tòng và hôn nhân. Hôm nay, trước mặt Hội Thánh, cùng có quý cha mẹ đỡ đầu, các thân nhân, các anh chị đã cùng nhau tuyên xưng đức tin và lãnh nhận các bí tích Khai tâm khởi đầu đời sống đức tin của người Kitô hữu.

  Kết thúc nghi thức ban các bí tích, Cha Phero nhằn nhủ anh chị em mới gia nhập vào Hội Thánh, nhất là các vị cha mẹ đỡ đầu hãy luôn cầu nguyện và nâng đỡ cho các anh chị Tân tòng. Trong ngày lễ trọng đại và trang nghiêm hôm nay cũng là một bước ngoặt của một đời người khi mới gia nhập đạo. Trước mắt sẽ có nhiều thử thách, xin cho các anh chị Tân tòng luôn luôn vững lòng tin vào quyền năng của Thiên Chúa trong mọi nơi, mọi lúc, mọi hoàn cảnh. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần, Ngài sẽ ban cho anh chị thêm sức mạnh trong đức tin, ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, lòng can đảm và biết kính sợ Thiên Chúa.

Xin cám ơn cha chánh xứ Phero, cha phó Gioan Trần D(ức Toàn, đặc trách lớp Giáp Lý Dự Tòng và Hôn Nhân, đã hết tâm lo cho anh chị em có được ngày hồng phúc hôm nay , và đồng thời cũng cám ơn anh chị giáo lý viên đã cộng tác rất nhiều trong việc truyền đạt kiến thức Kitô giáo cho anh chị em, nguyện xin Thiên Chúa và mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho cha chánh xứ anh chị giáo lý viên,và quý cộng đoàn.
  Sau thánh lễ các anh chị lớp giáo lý chụp hình lưu niệm cùng với cha chánh xứ Phero và Cha phó Gioan.
  Sau thánh lễ Cha Gioan Trần Đức Toàn cũng đã hợp thức hoá cho 03 đôi hôn phối.