GIÁO XỨ THIÊN ÂN: THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH LÚC 18 GIỜ DÀNH CHO THIẾU NHI

Ảnh: Cây Viết Chì Nhỏ