GIÁO XỨ THIÊN ÂN: THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH MỪNG LỄ KÍNH THÁNH GIUSE THỢ. BỔN MẠNG GIÁO XỨ 01/05/2023

THỨ HAI NGÀY 01 THÁNG 05 NĂM 2023
THÁNH GIUSE THỢ

  • BỔN MẠNG GIÁO XỨ THIÊN ÂN. NGÀY GIÁO XỨ CHẦU LƯỢT THAY GIÁO PHẬN.
  • Sáng 05 giờ thánh lễ như thường lệ.
  • 07 giờ 00 bắt đầu các giáo họ và các đoàn thể chầu Thánh Thể đến 16 giờ 00.
  • 17 giờ 00 cung nghinh Thánh Giuse.
  • 17 giờ 20 dâng hoa khai mạc tháng hoa kính Đức Mẹ
  • 17 giờ 45 thánh lễ tạ ơn Mừng Bổn Mạng Giáo Xứ Thiên Ân.
    ( Xin lưu ý: Chiều hôm nay không có thánh lễ tại Nhà Nguyện )