GIÁO XỨ THIÊN ÂN THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG VÀ HÔN NHÂN NĂM 2022

   Giáo Xứ Thiên Ân sẽ khai giảng lớp giáo lý dự tòng và hôn nhân vào lúc 19 giờ thứ hai ngày 04 tháng 07 năm 2022, Tại nhà Sinh Hoạt Giáo Xứ.
– Thời gian học lúc 19 giờ đến 21 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu trong tuần.
– Thời gian khóa học dự kiến sẽ là 05 tháng.
   Để chuẩn bị hành trang cho đời sống hôn nhân, kính mời quý anh chị em, các bạn trẻ chuẩn bị lập gia đinh đến đăng ký và nhận giấy đăng ký tại văn phòng Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ từ 08 giờ 30 sáng hằng ngày từ nay đến ngày khai giảng.
   Địa chỉ s
ố 179 Lê Niệm Phường Phú Thạnh – Quận Tân Phú – TP HCM.