GIÁO XỨ THIÊN ÂN THÔNG BÁO LỄ BỔN MẠNG GIÁO XỨ

Kính Thưa Cộng Đoàn:
Mừng Lễ Kính Thánh Giuse Thợ ngày 01 tháng 05 năm 2022.
  Năm nay Giáo Xứ tổ chức thánh lễ tạ ơn mừng bổn mạng Giáo Xứ vào lúc 17 giờ 30 thứ bảy ngày 30 tháng 04 năm 2022.
  Xin kính mời  cộng đoàn hiệp thông tham dự thánh lễ tạ ơn mừng bổn mạng Giáo Xứ. và đồng thời cầu xin Thánh Giuse luôn gìn giữ và ban muôn ơn lành xuống trên Giáo Xứ cùng tất cả gia đình chúng ta.