GIÁO XỨ THIÊN ÂN THÔNG BÁO: THÁNH LỄ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC NGÀY 17-07-2022

 Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức vào lúc 09 giờ 30 ngày 17 tháng 07 năm 2022, do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ sự.