GIÁO XỨ THIÊN ÂN THÔNG BÁO: THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG KỶ NIỆM 25 NĂM HỒNG ÂN LINH MỤC PHÊRÔ NGUYỄN VĂN TÂM

GIÁO XỨ THIÊN ÂN THÔNG BÁO
THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG KỶ NIỆM 25 NĂM HỒNG ÂN LINH MỤC
PHÊRÔ NGUYỄN VĂN TÂM
CHÁNH XỨ GIÁO XỨ THIÊN ÂN
LÚC 17 GIỜ 30 THỨ SÁU NGÀY 09 THÁNG 06 NĂM 2023