GIÁO XỨ THIÊN ÂN: THỨ NĂM TUẦN THÁNH.THÁNH LỄ TIỆC LY DÀNH CHO THIẾU NHI

  Thứ Năm Tuần Thánh lúc 18 giờ Cha Phó Toma Aquino dâng thánh lễ Tiệc Lỵ kỷ niệm chúa Giesu Lập Bí Tích Thánh Thể và nghi thức rửa chân cho 12 em được chọn làm tông đồ.

Ảnh: Cây Viết Chì Nhỏ