Giới Trẻ GX Thiên Ân Văn Nghệ, Chủ Đề Hương Xuân 2020.

Vào Lúc 19 giờ ngày 20-01-2020. Chương trình văn nghệ do Giới Trẻ Giáo Xứ Thiên Ân trình diễn với chủ đề HƯƠNG XUÂN. Chương trình văn nghệ gây quỹ nhằm giúp đỡ những người khó khăn vui đón tết đầm ấm hơn.

Ảnh của: Trần Anh
Xem toàn bộ ảnh tại đây ( CLICK HERE )