GÓC SUY TƯ: TÌM GỖ TO LÀM NHÀ

TÌM GỖ TO LÀM NHÀ


Thị trấn Ảnh thuộc thủ đô nước Sở có người muốn làm một căn nhà to, bèn kêu người tìm cây gỗ to có thể ba người ôm.
Có người tìm mấy cái bánh xe đem lại, ông ta dùng thước để đo và nói:
– “To thì đủ rồi nhưng chưa đủ dài !”
Suy ngẫm
Không phân biệt được gỗ và bánh xe thì không thể làm một cái nhà to được, bởi vì cái bánh xe thì không thể là cây gỗ để làm nhà.
Có những người Ki-tô hữu muốn được lên thiên đàng nên ngày ngày đi lễ đọc kinh sáng tối, tham gia các chương trình từ thiện, sinh hoạt trong các đoàn thể, nhưng tính hư tật xấu ích kỷ, hẹp hòi, chỉ biết mình mà thôi, nên vẫn không muốn cải thiện; có người muốn được người khác coi trọng mình nhưng mình thì vẫn cứ nạt nộ và ngang ngạnh với mọi người, lại có người muốn làm những công việc to tát để được người khác chú ý khen ngợi, nhưng những việc nhỏ có ích thì lại không thích làm vì không tiếng tăm…
Cây gỗ to và cái bánh xe thì không ăn nhằm gì nhau, nhưng siêng năng đi lễ đọc kinh và cải thiện đời sống thì rất cần thiết và bổ sung cho nhau mới được lên thiên đàng; làm việc lớn cũng như là việc nhỏ nếu không có tâm hồn thiện chí thì chẳng có ích lợi gì cho bản thân mình cũng như cho tha nhân…
Giáo Hội mời gọi chúng ta nên xây dựng một căn nhà thật lớn trong tâm hồn với những vật liệu hy sinh và cầu nguyện, phục vụ và bác ái, để dành cho Thiên Chúa Ba Ngôi ngự trị.