HÃY BƯỚC QUA CỬA HẸP CA ĐOÀN PHANXICO XAVIE GX THIÊN ÂN

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C.
CA NGUYỆN HIỆP LỄ: HÃY BƯỚC QUA CỬA HẸP
ST: ĐINH CÔNG QUỲNH – HUỲNH MINH KỲ.
CA ĐOÀN PHANXICO XAVIE GX THIÊN ÂN