HĐMV và đại diện các ban ngành đoàn thể chúc tết cha chánh xứ Phero và cha phó Giuse.

HĐMV và đại diện các ban ngành đoàn thể chúc tết cha chánh xứ Phero và cha phó Giuse.
XUÂN CANH TÝ 2020.