HÌNH ẢNH CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO GX THIÊN ÂN MỪNG BỔN MẠNG 31-05-2022

Mừng Kính Lễ Đức Maria đi thăm Bà Elizabeth.
Bổn mạng các Bà Mẹ Công Giáo GX Thiên Ân.
31 – 05 – 2022


Ban điều hành


Đại diện CBMCG TGP-Saigon và Hạt Tân Sơn Nhì.


Ảnh: Cây Viết Chì Nhỏ

Xem toàn bộ Album tại link bên dưới.