Hình ảnh tang lễ Đức cố Giáo hoàng Bênêđictô XVI

HÌNH ẢNH TANG LỄ ĐỨC CỐ GIÁO HOÀNG BÊNÊĐICTÔ XVI
DO PHÓNG VIÊN ẢNH HẢI AN
THỰC HIỆN TỪ ROMA, NGÀY 04/01/2022