HÌNH ẢNH THÁNH LỄ NHẬN SỨ VỤ CHA PHÓ GIÁO XỨ THIÊN ÂN LM TOMA AQUINO BÙI BÁ TOÀN.

 Lúc 05 giờ sáng ngày 28/08/2022 Lm Toma Aquino Bùi Bá Toàn dâng thánh lễ đồng tế nhận sứ vụ phó xứ Thiên Ân cùng với Lm chánh xứ Giáo Xứ Thiên Ân Phero Nguyễn Văn Tâm, Lm Phó Giuse Nguyễn Thuận Hải. Mặc dù thánh lễ lúc 05 giờ sáng còn sớm nhưng cộng đoàn cũng đến tham dự đông đủ để dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa và cầu nguyện cho Tân Lm luôn hăng say, nhiệt huyết trong sứ vụ đầu tiên tại Giáo Xứ Thiên Ân khi làm Lm.
 Cũng trong thánh lễ hôm nay Giáo Xứ đón nhận thầy Anphongso Lễ Quốc Thắng từ đại chủng viện Thánh Giuse Saigon gởi đến giúp mục vụ cho giáo xứ trong thời gian 01 năm.
  Sau thánh lễ đại diện Ban Thường Vụ Giáo Xứ có vài lời chúc mừng tân Lm phó Giáo Xứ Thiên Ân và Thầy Anphongso. Sau phép lành kết thúc thánh lễ Tân Lm chụp hình lưu niệm cùng với Lm chánh xứ Phero, Lm phó Giuse các tu sĩ và dại diện các đoàn thể trong giáo xứ.

Xem hình tại link bên dưới.

Ảnh bài: Cây Viết Chì Nhỏ.