HỘI ĐỒNG HƯƠNG ĐỀN THÁNH GIUSE SA CHÂU MỪNG BỔN MẠNG

 Hội Đồng Hương Đền Thánh Giuse Sa Châu miền Nam tổ chức mừng bổn mạng kính Thánh Giuse thợ tại Giáo Xứ Thiên Ân GP-Saigon.
13-05-2022

Xem hình tại link bên dưới.