Huấn từ của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng nhân Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 57

HUẤN TỪ CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC GIUSE NGUYỄN NĂNG
NHÂN
NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG LẦN THỨ 57
NGÀY
20.05.2023

Ban Truyền Thông Tổng Giáo phận Sài Gòn

WGPSG (22.05.2023) – Huấn từ của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng trong Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 57 (20.05.2023) tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn.


 

Nguồn: Kênh YouTube Tổng Giáo phận Sài Gòn