Hướng dẫn cử hành Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi lần thứ hai

HƯỚNG DẪN CỬ HÀNH NGÀY THẾ GIỚI ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI LẦN THỨ HAI

Vatican News Ngày 14/7/2022, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống và Giáo phận Roma đã đưa ra hướng dẫn cử hành Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi lần thứ hai, vào Chúa Nhật ngày 24/7/2022, có chủ đề: “Trong tuổi già, vẫn sinh hoa kết quả”.

Tại Vatican, vào lúc 10 giờ sáng ngày 24/7/2022, Đức Hồng y Angelo De Donatis, giám quản giáo phận Roma, sẽ cử hành Thánh lễ trong đền thờ thánh Phêrô.

Cử hành Thánh lễ và thăm viếng người già neo đơn

Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đề nghị hai cách thế các giáo phận trên toàn thế giới có thể tham dự cử hành Ngày này: cử hành một Thánh lễ hoặc thăm viếng người già neo đơn. Trên trang web của mình, Bộ cung cấp các tài liệu cũng như những gợi ý mục vụ và phụng vụ để giúp các giáo phận cử hành Ngày này, đặc biệt là thăm viếng và đồng hành với người già neo đơn.

Giáo hội cũng ban ơn Toàn xá cho các tín hữu thực hiện việc này trong những ngày gần với ngày 24/7, vì như Đức Thánh Cha khẳng định trong Sứ điệp Ngày Ông bà và Người cao tuổi năm nay: “thăm viếng người già neo đơn là công việc của lòng thương xót trong thời đại chúng ta.”

Trong thư gửi các cha xứ của giáo phận Roma và những người già ở Roma, Đức Hồng y De Donatis nhắc rằng vào mùa hè, nhiều người già cảm thấy bị bỏ rơi hơn. Do đó, “thật là tốt khi vào dịp này, nghĩ về một giây phút đơn giản và ý nghĩa đối với người già.” Ngài mời gọi thăm viếng người già tại tư gia hay trong các nhà dưỡng lão.

Quan tâm đến người cao tuổi

Đức Hồng y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, nhận định rằng “Với Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta ý thức về tầm quan trọng của người già trong đời sống xã hội và cộng đoàn của chúng ta và do đó không cử hành nó riêng rẽ nhưng theo cấu trúc.”

Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi được Đức Thánh Cha thiết lập vào năm 2021 và được cử hành hàng năm vào Chúa Nhật thứ tư của tháng 7, năm nay vào ngày 24/7.

Vào ngày 24/7 Đức Thánh Cha sẽ bắt đầu chuyến viếng thăm Canada. Theo chương trình, ngài sẽ viếng đền thánh thánh Anna và gặp gỡ người già và giới trẻ tại trường tiểu học ở Iqaluit. Chăm sóc người già và việc đối thoại giữa họ và các thế hệ trẻ hơn là quan tâm không ngừng của Đức Thánh Cha. (CSR_2953_2022)