Khóa học trực tuyến liên lục địa “Lịch sử, thần học và thực hành hiệp hành”

Vatican News – Khoá học trực tuyến liên lục địa về “Lịch sử, thần học và thực hành hiệp hành” sẽ bắt đầu vào tháng 2/2023, nhằm giúp các tín hữu khắp nơi nhận thức và thực hành một Giáo hội hiệp hành.

Thượng hội đồng về hiệp hành bắt đầu vào tháng 10/2021, đang trải qua giai đoạn lục địa. Những gì đã được nói trong các Giáo hội địa phương trên khắp thế giới trong giai đoạn đầu ở cấp giáo phận đã được thu thập trong Tài liệu làm việc cho giai đoạn lục địa. Nhận thấy cần khuyến khích một tiến trình đào sâu, phân định và đào tạo để trưởng thành trong nhận thức và thực hành của một Giáo hội hiệp hành, các thành viên là người Mỹ Latinh của “Ủy ban thần học” của Tổng thư ký của Thượng hội đồng và bởi Nhóm thần học người Mỹ gốc Anh đã đứng ra tổ chức khóa học trực tuyến thứ hai liên lục địa này.

Khóa học dành cho tất cả mọi người trên thế giới; được thực hiện trực tuyến. Khóa học hoàn toàn miễn phí, và có các ngôn ngữ Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Ý và tiếng Đức vào tháng 2/2023.

Trong khóa học trước về sự hiệp hành, có khoảng 100.000 người thuộc tất cả các châu lục tham dự. Khóa huấn luyện nhắm đến các nhân viên mục vụ, tu sĩ, giáo dân, phó tế, linh mục, giám mục, và tất cả những ai muốn biết chủ đề hiệp hành một cách đơn giản nhưng sâu sắc, trong mối liên hệ với lịch sử, thần học và mục vụ. Các diễn giả đến từ các nền văn hóa và từ các Giáo hội địa phương sẽ chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của họ. Mỗi chủ đề sẽ được trình bày theo quan điểm liên lục địa và liên văn hóa, nhằm giúp các tham dự viên khám phá theo nhiều cách khác nhau để trở thành Giáo hội và nhận ra các hình thức tham gia Thượng hội đồng. Đó là một sự thôi thúc và một lời mời gọi hình dung và xây dựng Giáo hội của thiên niên kỷ thứ ba.

Khoá học được hỗ trợ bởi các trường đại học Công giáo trên khắp thế giới và được Khoa “Formación Continua” của Trường Thần học và Mục vụ tại Đại học Boston thực hiện trên nền tảng kỹ thuật số. Ngoài ra, khoá học cũng được tài trợ bởi Hội đồng Giám mục Mỹ Latinh (CELAM), Liên đoàn Tu sĩ châu Mỹ Latinh (CLAR), Liên Hội đồng Giám mục châu Âu (CCEE), Liên Hội đồng Giám mục châu Á (FABC), Liên hiệp Quốc tế các Bề trên Tổng quyền dòng nữ (UISG) và bởi Liên hiệp các Bề trên Tổng quyền dòng nam (USG), cùng với các tổ chức Giáo hội khác. Có thể đăng ký trên trang web (https://formaciononline.bc.edu)