Làm thế nào Thứ Tư trở thành ngày chay tịnh trong Giáo hội Công giáo ?

PHỤNG VỤ

Làm thế nào Thứ Tư trở thành ngày chay tịnh trong Giáo hội Công giáo ?

Ngày THỨ TƯ dường như là một ngày xa lạ để bắt đầu Mùa Chay, nhưng nó lại giống như Ngày THỨ SÁU TUẦN THÁNH trong việc tưởng nhớ cuộc khổ nạn của Chúa Kitô.

Trong Giáo Hội Công Giáo, Mùa Chay bắt đầu vào “THỨ TƯ LỄ TRO” và được khai mạc bằng việc ăn chay và kiêng thịt. Điều thú vị đáng lưu ý là trong nhiều thế kỷ, THỨ TƯ và THỨ SÁU là những ngày ăn chay trong suốt cả năm.

THỨ SÁU có ý nghĩa khi gợi lại “THỨ SÁU TUẦN THÁNH”, Chúa Giêsu chết trên cây thập giá.

Tuy nhiên, Tại sao Giáo Hội chọn THỨ TƯ là ngày chay tịnh ?

Theo tờ A Pulpit Commentary on Catholic Teaching – Giảng đài chú thích về Giáo huấn Công giáo, một trong những lý do THỨ TƯ và THỨ SÁU được chọn như là những Ngày Chay Tịnh ở Rôma nhằm chống lại hành vi tội lỗi phổ biến giữa dân ngoại trong những ngày đặc biệt này.

Thời Giáo Hội sơ khai, THỨ TƯ và THỨ SÁU được chọn là những Ngày Chay Tịnh. Sự lựa chọn đó là thích hợp nhất, vì THỨ TƯ đã được dân ngoại thánh hiến cho thần Mecury [thần Méc-cua, Sao Thủy], vị thần trộm cắp và bất công, và THỨ SÁU được thánh hiến cho thần Venus [thần Vệ-nữ, Sao Kim], nữ thần của tình yêu xác thịt và trụy lạc; do đó, ăn chay vào những ngày đó đã được tính toán kỹ lưỡng nhằm đền tội cho vô số tội lỗi bất công và sự ô uế đã gây ra hầu hết ở mọi nơi mà không có sự kiềm chế, và để giữ cho các Kitô hữu khỏi nuông chiều chúng.

Trong khi điều đó có thể là một lý do ban đầu tại sao những ngày đó được chọn, nhưng lý lo chính mà THỨ TƯ trở thành một Ngày Chay Tịnh là để nhớ lại sự phản bội của Giuđa, người mà theo truyền thống đã phản bội Chúa Giêsu vào ngày THỨ TƯ.

Vì thế, ăn chay ngày THỨ TƯ có một sự liên hệ trực tiếp tới cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu và gợi nhớ lại một biến cố đau buồn trong cuộc đời của Người. Ăn chay trở thành một cách thế đền tội cho sự bội phản này, cũng như một lời nhắc nhở về cách mà chúng ta phản bội Chúa Giêsu qua những chọn lựa xấu xa mà chúng ta thực hiện trong ngày sống.


Trong khi THỨ TƯ không còn là một Ngày Chay Tịnh trong suốt cả năm nữa, một dấu vết còn lại của truyền thống này được tìm thấy nơi THỨ TƯ LỄ TRO, khi Giáo Hội bắt đầu Mùa Chay Tịnh.

 

 

Philip Kosloski
Hướng Dương chuyển ngữ từ aleteia.org