Lần đầu tiên số Kitô hữu ở Anh và xứ Wales giảm dưới 50%

Vatican News – Luân đôn: Theo dữ liệu điều tra dân số năm 2021 của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh, lần đầu tiên ở Anh và xứ Wales, số người nhận mình là Kitô hữu giảm còn dưới 50%.

Với câu hỏi bạn theo tôn giáo nào, chỉ có 27,5 triệu người, tức khoảng 46,2% dân số, trả lời là Kitô hữu, giảm 13,1% so với năm 2011, khi có 59,3%, khoảng 33,3 triệu người, trả lời sống theo Tin Mừng.

Trong khoảng thời gian 10 năm từ 2011 đến 2021, tỷ lệ người tuyên bố không theo bất kỳ tôn giáo cụ thể nào đã tăng từ 14,1 triệu, tức 25,2%, lên 22,2 triệu, tức 37,2%.

Cuộc điều tra cũng ghi nhận trong khi số Kitô hữu giảm, thì các tôn giáo khác, bao gồm cả Hồi giáo, có số tín đồ gia tăng. Cụ thể, số người theo Hồi giáo đã tăng từ 4,9% lên 6,5%, Ấn giáo tăng từ 1,5% lên 1,7%, đạo Sikh đã tăng từ 0,8% lên 0,9% và Phật giáo tăng từ 0,4% lên 0,5 %. Do Thái vẫn ổn định ở mức 0,5%. (Sir. 29/11/2022)