LỄ KÍNH ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ELIZABETH . BỔN MẠNG CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO – GX THIÊN ÂN

  Trong tâm tình mừng lễ kính Đức Maria thăm viếng bà Elizabeth bổn mạng hội các Bà Mẹ Công Giáo Xứ Thiên Ân. Năm nay lại rơi vào đợt dịch SARS-CoV-2. GX không thể tổ chức lễ bổn mạng, xin hiệp thông qua lời cầu nguyện trong cơn đại dịch.
  Nguyện xin Đức Maria chuyển cầu cùng Chúa cho cơn đại dịch mau qua.