LỄ KÍNH HAI THÁNH PHERO VÀ PHAOLO TÔNG ĐỒ 29 06 2022 BỔN MẠNG GIÁO HỌ PHERO GX THIÊN ÂN

Hình ảnh Giáo Họ Phero mừng bổn mạng

Ảnh: Trần Anh