LỄ NHỚ THÁNH MARTINO DE PORRET TU SĨ 22-11-2022. BỔN MẠNG GIÁO HỌ THÁNH MARTINO GX THIÊN ÂN