LỄ PHONG CHỨC 11 LINH MỤC VÀ 10 PHÓ TẾ TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA PHAN THIẾT

“Trong bài Tin Mừng (Ga 17, 6-17), Chúa Giêsu đã cầu xin cho các môn đệ mình 2 điều: một là sự hiệp nhất, hai là thánh hiến. Đây chính là 2 điều quan trọng để sống giữa thế gian mà không thuộc về thế gian”. Đức Giám Mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã nhắn nhủ như trên khi ngài chủ sự Lễ truyền chức Linh mục cho 11 Phó tế và chức Phó tế cho 10 Thầy (Khóa 7 & 8 ĐCV Xuân Lộc và 15 & 16 ĐCV Sài gòn) tại Nhà thờ Chính toà vào lúc 8g30 thứ Năm ngày 28-1-2021.

Đức cha Giuse chủ tế; đồng tế với ngài có cha Tổng đại diện, cha Giám đốc Đại Chủng viện thánh Giuse Sài gòn, cha Giám đốc Đại Chủng viện thánh Giuse Xuân lộc, cha Giám đốc Chủng viện thánh Nicôla Phan thiết, quý cha Hạt trưởng và khoảng 180 Linh mục trong và ngoài giáo phận. Các chủng sinh, tu sĩ nam nữ, thân nhân, ân nhân của các tiến chức chung lời tạ ơn và hiệp thông cầu nguyện.

Xem HìnhTại Đây

Sau bài Tin Mừng, trong phần Nghi Thức Truyền Chức Thánh, Đức Cha Giuse ban huấn từ.

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ

1. Các bài đọc Kinh thánh trong thánh lễ hôm nay trình bày một điểm quan trọng trong Bí tích truyền chức là sự thánh hiến. Theo nguyên nghĩa, sự thánh hiến là tách rời một người hay một vật ra khỏi lãnh vực phàm tục, để dành riêng cho công việc thánh.

Qua Bí tích truyền chức, các phó tế và linh mục được thánh hiến một cách đặc biệt để thuộc trọn về Chúa. Đây là điều mà Chúa Giêsu đã khẳng định trong bài phúc âm chúng ta vừa nghe, khi nói về các tông đồ, những người đã được tuyển chọn, được tách khỏi thế gian để thuộc về Chúa, để thi hành Lời của Chúa.

“Lạy cha, những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con, con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc vê Cha. ”. (Ga 17,6)

Tuy được thánh hiến thuộc về Thiên Chúa, nhưng các tông đồ lại được sai đi vào giữa thế gian để thánh hóa thế gian:

“Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian ” (Ga 17,15-16)

Trong bài Tin Mừng này, Chúa Giêsu đã cầu xin cho các môn đệ mình 2 điều: một là sự hiệp nhất, hai là thánh hiến. Đây chính là 2 điều quan trọng để sống giữa thế gian mà không thuộc về thế gian.

a/ Điều thứ nhất, hiệp nhất: Kinh nghiệm cho thấy Linh mục tu sĩ nào không thân thiết với anh chị em cùng lý tưởng với mình, không gắn bó với Giáo Hội và với cộng đoàn của mình, thì Linh mục tu sĩ ấy dễ sa ngã hơn, dễ dàng bị thế gian lôi cuốn.

b/ Điều thứ hai, thánh hiến: Chỉ một mình Thiên Chúa là Đấng Thánh. Thánh hiến ai là làm cho người đó hoàn toàn thuộc về Chúa. Chúa Giêsu cầu xin Chúa Cha lấy Lời Chúa mà làm cho các môn đệ thuộc về Chúa một cách trọn vẹn. Ai đã trọn vẹn thuộc về Chúa thì cho dù người đó có sống giữa bao nguy hiểm quyến rũ của thế gian thì cũng không hề hấn gì. Ơn Chúa và tình yêu của Ngài giúp người ấy vượt thắng được những lôi kéo, cám dỗ của thế gian.

2. Các anh em ứng sinh sắp lên chức Phó tế thân mến,

Anh em sắp lên chức Phó tế. Phó tế có nhiệm vụ thánh hóa cộng đoàn qua 2 tác vụ chính: phục vụ bác ái và rao giảng Lời Chúa bằng lời nói và gương sáng.

Một cách cụ thể, anh em hãy lưu ý đến 5 điểm sau:

– Thứ nhất, anh em vui tươi phục vụ những người Chúa trao phó, nhất là phục vụ những người hèn kém, yếu đuối, như là phục vụ Chúa.

– Thứ hai, vì không ai có thể làm tôi hai chủ “vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của” anh em hãy lưu tâm, đừng để tiền của lôi cuốn. Sự khó nghèo sẽ giúp anh em thuộc về Chúa Kitô hơn.

– Thứ ba, anh em sẽ thi hành thừa tác vụ trong bậc độc thân. Bởi vì, độc thân vừa là dấu chỉ, vừa là động lực của bác ái mục vụ, đồng thời cũng là nguồn mạch phát sinh nhiều hoa trái trong thế gian.

– Thứ tư, thái độ khiêm tốn vâng lời bề trên sẽ giúp anh em nên giống Chúa Giêsu, luôn vâng theo ý Chúa Cha và làm đẹp lòng Chúa Cha.

– Thứ năm, việc rao giảng Lời Chúa hết sức quan trọng. Vì thế anh em hãy thực hiện với tâm niệm “Tin điều con đọc – Dạy điều con tin – Thi hành điều con dạy”.

3. Còn các tiến chức Linh mục thân mến,

Hôm nay, qua việc đặt tay của Giám Mục (x 1Tm 4,14; 2Tm 1,6), anh em trở nên một Alter Christus, một Chúa Kitô thứ hai, để phục vụ Chúa và Giáo Hội với 3 chức năng: Rao giảng, thánh hóa và mục tử.

a) Trước hết, anh em sẽ thi hành nhiệm vụ rao giảng. Soạn bài giảng kỹ lưỡng là một nhiệm vụ đòi hỏi nhiều cố gắng và kiên trì. Vào ngày 17 tháng 12 năm 2020 vừa qua, Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật các Bí Tích đã gởi một thông tư để nhắc về Chúa nhật Lời Chúa được Đức Thánh Cha Phanxicô thiết lập và ấn định cử hành hằng năm vào Chúa nhật thứ ba Thường niên (x. ĐTC. Phanxicô, Tông thư Aperuit illis, 30.9.2019) mà chúng ta vừa cử hành ngày Chúa nhật 24/1/2021 vừa qua.

Trong thông tư, các giám mục, linh mục và phó tế được nhắc phải ý thức chu toàn phận vụ giảng lễ với mối quan tâm đặc biệt. Thông tư viết: “Các vị mục tử trước tiên có trách nhiệm chủ yếu trong việc giải thích và giúp tất cả mọi người hiểu Thánh Kinh;… phải ý thức sâu sắc về yêu cầu phải làm cho Lời Chúa đi vào đời sống cộng đoàn.” (ĐTC. Phanxicô, Tự sắc Aperuit illis, 5; Homiletic Directory, 26).

b) Tiếp đến, anh em sẽ thánh hóa dân Chúa khi cử hành các Bí tích, đặc biệt khi cử hành Bí tích Thánh Thể, cử hành mầu nhiệm Chúa chịu chết và sống lại. Anh em cố gắng cùng với Chúa Giêsu mỗi ngày trong Thánh Lễ, để chết đi cho con người cũ và mặc lấy “con người mới” của yêu thương trong đời sống mới. Nhất là khi cử hành Bí tích Giải tội, anh em hãy bày tỏ lòng nhân từ thương xót của Chúa dành cho mọi hối nhân.

c) Sau hết, anh em thân mến, anh em sẽ liên kết với các Giám mục và các bề trên, để thi hành nhiệm vụ Thủ Lãnh và Mục Tử của Đức Kitô. Anh em hãy luôn ngắm nhìn gương sáng của Mục Tử tốt lành: Người không đến để được phục vụ nhưng để phục vụ. Người đến để tìm kiếm và cứu rỗi kẻ hư mất. Lãnh đạo theo gương Chúa Kitô được thực hiện cách sống động qua việc dấn thân phục vụ đoàn chiên Chúa.

Tất cả các tiến chức Phó tế và linh mục thân mến, ước gì từng giây, từng phút, và xuyên suốt đời mình, anh em luôn cảm nghiệm được lòng Chúa thương xót, để nói được như thánh Phaolô tông đồ: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kỉtô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi” (GI 2,20-21).

Xin Đức Mẹ Tàpao chúc lành và đồng hành với tất cả anh em trong sứ vụ sắp tới. Amen.

Sau phần huấn dụ, Đức cha Phong chức Phó tế cho các tiến chức.

Sau đó là nghi thức phong chức Linh mục. Các tiến chức phủ phục trước bàn thờ, cộng đoàn cầu nguyện sốt sắng với Kinh Cầu Các Thánh. Tiến chức nằm phủ phục dưới đất với cảm thức sâu xa về “cái bình sành dễ vở” nơi con người của mình.Thân phận con người với những giới hạn của bản thân luôn mỏng dòn, yếu đuối. Nhờ lời chuyển cầu của các Thánh và lời cầu nguyện của cộng đoàn dân Chúa mà tiến chức đón nhận thánh chức Linh mục.

Đức cha Giuse đã đặt tay lên đầu 11 Phó tế, lần lượt từng linh mục đặt tay trên đầu tiến chức. Với lời nguyện phong chức, các Phó tế đã trở thành Linh mục. Đức Giám Mục trao cho mỗi tân chức phẩm phục, mỗi tân Linh mục đến trước bàn thờ để được ĐGM xức dầu thánh hiến đôi tay và được trao chén thánh. Từng tân chức đón nhận cử chỉ “trao bình an” thân ái từ Giám mục và cha Tổng đại diện, các cha Giám đốc Chủng viện.

Với tư cách là Linh mục, các tân chức cùng đồng tế Thánh lễ trong phần Phụng vụ Thánh Thể.

Cuối thánh lễ, đại diện các tân chức cám ơn Đức cha, quý cha và cộng đoàn. Bó hoa tươi thắm dâng lên Đức cha với lòng hiếu thảo tri ân.

Mỗi lần dự lễ phong chức là mỗi lần dân Chúa mong ước giống như Thánh Phêrô qua những lời khuyên rất thực tế, sâu sắc và cảm động của ngài: “Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó… lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tuỵ. Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên” (1 Pr 5,2-3).

Thánh Gioan tông đồ trong bữa tiệc ly đã để lại hình ảnh rất đẹp: tựa đầu vào ngực Chúa Giêsu (x.Ga 13,23). Linh mục là người dựa đầu vào Trái Tim Chúa Giêsu. Theo gương Thánh Gioan, nhiều linh mục đã dựa lòng mình vào Trái Tim Chúa Giêsu. Cử chỉ thân mật đó chủ yếu là để đón nhận. Đón nhận ơn sống mật thiết với Chúa, đón nhận ơn bình an của Chúa, đón nhận ơn sống hiện diện trước nhan thánh Chúa.

Linh mục là một hồng ân và là một huyền nhiệm. Là một hồng ân nên cần phải tạ ơn Chúa. Là một huyền nhiệm nên cần phải khám phá và quý trọng. Chúa Giêsu thiết lập chức Linh mục là vì và cho dân Chúa. Chức Linh mục đòi hỏi rất nhiều nơi các Linh mục, trong khi đó bản thân các Linh mục lại rất yếu đuối và giới hạn. Hãy cảm thông và cầu nguyện cho các Linh mục. Hãy cầu nguyện với Đức Mẹ xin cho Giáo Hội có nhiều Linh mục theo gương Chúa Giêsu.

Xin gửi đến bài thơ sáu câu của Đức Ông Thi sĩ Xuân Ly Băng như là lời khuyên nhủ của ngài dành cho 21 tân chức.

Ngày ngày cầu nguyện chăm chuyên.

Tôn thờ Thánh Thể đặt lên hàng đầu.

Thánh Kinh phải được đào sâu.

Mân Côi kính Mẹ khẩn cầu chớ quên.

Trông nom mục vụ ưu tiên.

Tỏa lan đức ái lời khuyên Tin mừng.

Ước mong các tân chức luôn ghi nhớ, hồng ân linh mục và phó tế là quà tặng và mầu nhiệm mà Chúa trao ban cho mình. Xin Đức Mẹ là Mẹ của các Linh mục luôn gìn giữ và ban ơn cho các tân chức trong ngày trọng đại này và mãi mãi, để các ngài trở nên một Giêsu thứ hai con của Mẹ. Amen.

Lm Giuse Nguyễn Hữu An