LỄ RA MẮT BTV HĐMV GX THIÊN ÂN KHÓA V NHIỆM KỲ 2020 -2024

Ngày đầu năm mới dương lịch 01 -01 – 2020 Lễ Kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, lúc 17 giờ 30 tại Thánh Đường GX Thiên Ân, Thánh Lễ Đồng Tế do Cha Chánh Xứ Phero và Cha Phó Giuse cử hành. Trong Thánh Lễ hôm nay cũng là niềm vui cho Giáo Xứ, vì hôm nay Ban Thường Vụ HĐMV GX ra mắt với cộng đoàn, và cũng trong thánh lễ hôm nay Cha Chánh Xứ Phero cũng đã trao Ủy Nhiện Thư cho Ban Thường Vụ Mới và các Giáo Họ, các Giáo Khu hóa V nhiệm kỳ 2020 – 2024.Đồng thời cũng trao Bằng Tưởng Lệ Cho Quý Vị đã hoàn thành công tác phục trong các ban ngành đoàn thể nhiệm kỳ 2015 – 2019 vùa qua.

Xem toàn bộ ảnh tại đây ( CLICK HERE )