LỄ THÁNH MARIA GORETTI BỔN MẠNG CA ĐOÀN THÁNH MARIA GORETTI GX THIÊN ÂN 06-07-2022

Xem ảnh link bên dưới.


Ảnh: Trần Anh