LỊCH PHÂN CÔNG, BAN THỪA TÁC VIÊN TRAO MÌNH THÁNH CHÚA GIÁO XỨ THIÊN ÂN

TRỰC LỄ THEO TUAN 2022

LỊCH TRAO MÌNH THÁNH THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TẠI CÁC GIÁO HỌ