LIVE 8g giờ Việt Nam: Tuyên ngôn chống vũ khí hạt nhân của Đức Thánh Cha tại Nagasaki