LỘ ĐỨC TRỞ THÀNH ĐỀN THÁNH QUỐC GIA

Photo: Vatican News

Từ ngày 11/2/2021 Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ Đức, miền nam Pháp chính thức trở thành Đền thánh quốc gia.

G. Trần Đức Anh, O.P.

Đây là kết quả của một tiến trình được chuẩn bị trong nhiều tháng qua. Trong đại hội ngày 7/11 năm ngoái, Hội đồng Giám mục Pháp đã bỏ phiếu nâng Đền thánh giáo phận Lộ Đức thành Đền thánh quốc gia, và đồng thời các giám mục bỏ phiếu thông qua qui chế mới của Đền thánh, theo giáo luật.

Sau đó, các quyết định này được chuyển về Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin mừng để xin phê chuẩn, chiếu theo tự sắc “Sanctuarium in Ecclesia” năm 2017 của Đức Thánh cha Phanxicô.

Ngày 19/1 vừa qua, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin mừng đã phê chuẩn các quyết định của Hội đồng Giám mục Pháp.

Đối với các tín hữu hành hương, có lẽ họ sẽ không thấy việc thay đổi nào sau qui chế mới của Đền thánh Lộ Đức. Trong thực tế, từ nay Hội đồng Giám mục Pháp can dự nhiều hơn về việc quản trị Đền thánh, thay vì Đức giám mục sở tại như từ trước đến nay. Từ nay, Giám đốc Đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức sẽ do Ban thường vụ Hội đồng Giám mục Pháp bổ nhiệm, theo đề nghị của vị giám mục đặc trách Đền thánh, và nếu có thể sẽ chọn một linh mục thuộc giáo phận Tarbes và Lộ Đức sở tại.

Đức cha Hérouard, Giám mục phụ tá giáo phận Lilles, hiện là vị đặc trách Đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức, cho biết những điều trên đây không thay đổi sứ mạng của Đền thánh là nhắm tới mọi người trên toàn thế giới. Chiều kích quốc tế của Trung Tâm Thánh Mẫu Lộ Đức sẽ tiếp tục như hiện nay.

Trong Giáo hội hiện nay, có ba cấp Đền thánh: Đền thánh giáo phận thuộc trách nhiệm của giám mục địa phương, Đền thánh quốc gia tùy thuộc Hội đồng Giám mục quốc gia liên hệ, và Đền thánh quốc tế do Tòa Thánh điều khiển, qua một giám mục đại biểu do Đức Thánh cha bổ nhiệm.

(Vatican News 24-2-2021)