MỪNG BỔN MẠNG BAN ĐỌC SÁCH GIÁO XỨ THIÊN ÂN 2019

Lễ Kính Thánh Gioan Tông Đồ 27-12-2019 Bổn mạng Ban Đọc sách Giáo Xứ Thiên Ân.
Thánh Lễ tạ ơn lúc 17 giờ 30 ngày 27 – 12 – 2019 tại thánh đường Giáo

Xem toàn bộ ảnh tại đây ( CLICK HERE )