MỪNG KÍNH THÁNH PHERO TÔNG ĐỒ. CHÚC MỪNG BỔN MẠNG CHA PHERO NGUYỄN VĂN TÂM CHÁNH XỨ GIÁO XỨ THIÊN ÂN 29-06-2022