MỪNG KÍNH THÁNH CECILIA TRINH NỮ TỬ ĐẠO 22-11-2022 BỔN MẠNG CA ĐOÀN CECILIA GIÁO XỨ THIÊN ÂN.

Xem toàn bộ ảnh link bên dưới.