MỪNG KÍNH THÁNH PHANXICO XAVIE BỔN MẠNG VÀ KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP CA ĐOÀN THÁNH PHANXICO XAVIE GIÁO XỨ THIÊN ÂN 04-12-2022

Xem toàn bộ ảnh link bên dưới