MỪNG LỄ ACIES CURIA BÌNH TÂN

LỄ TRUYỀN TIN BỔN MẠNG LEGIO MARIAE HẠT TÂN SƠN NHÌ 25-03-2021.
MỪNG LỄ ACIES CURIA BÌNH TÂN
TẠI GIÁO XỨ THIÊN ÂN

Xem toàn bộ ành tại đây ( CLICK HERE )↲