MỪNG LỄ KÍNH CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE, GABRIEL, RAPHAEL 29-09-2022 BỔN MẠNG GIÁO HỌ MICAE GX THIÊN ÂN

Xem toàn bộ ảnh link bên dưới.