MỪNG LỄ THÁNH GIA THẤT BỔN MẠNG CA ĐOÀN THÁNH GIA GIÁO XỨ THIÊN ÂN 30-12-2022

Ngày 01 tháng 09 năm 2022 Cha Chánh Xứ Phero đã ký quyết định thông báo thành lập Nhóm Ca Nhà Nguyện với tên thánh quan thầy THÁNH GIA. Chính thức trở thành Ca Đoàn Thánh Gia, nhằm phục vụ các thánh lễ tại nhà nguyện Cha Cố trước đây.

Xem toàn bộ ảnh tại đây