MỪNG LỄ TRUYỀN TIN 25-03-2023 BỔN MẠNG GIA ĐÌNH TẬN HIẾN MẸ CHÚA CỨU CHUỘC GIÁO XỨ THIÊN ÂN

   Danh Hiệu là Gia Đình Tận Hiến  Mẹ Chúa Cứu Cuộc, một ngành Cộng Sự của dòng mẹ , một Tổ chức đặc biệt của Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc trong việc Truyền Giáo.
  Mục đích chính yếu của Gia Đình Tận Hiến là thánh hoá bản thân, sống ơn gọi Kitô hữu giáo dân, luyện tập cho mọi người trong gia đình biết sống thánh thiện theo gương mẫu Thánh Gia Thất: Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse. Vì chính Thiên Chúa đã mời gọi chúng ta sống thánh thiện: “Các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là Đấng Trọn Lành” (Mt 5, 48).
   Mục đích thứ hai là cộng tác việc truyền giáo của Gia Đình Tận Hiến Mẹ Chúa Cứu Chuộc, hoạt động tông đồ, nêu cao chứng tá Tin Mừng nơi gia đình, giáo xứ và xã hội, để gia đình được luôn thăng tiến trong Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến và các nhân đức Kitô giáo, làm muối, men và ánh sáng giữa trần thế.
  Tại nơi cộng đoàn giáo xứ, Gia Đình Tận Hiến Mẹ Chúa Cứu Chuộc, chăm lo cho những người đau yếu, có những hoàn cảnh khó khăn và các trẻ em, với tinh thần hy sinh phục vụ theo gương Chúa Kitô. Cây Viết Chì Nhỏ