Ngày Mùng Một Tết, trận đấu tâm linh gay go quyết liệt giữa người Công Giáo và nhóm thờ Satan