NGHI THỨC TẨN LIỆM VÀ THÁNH LỄ ĐƯA CHÂN CHA CỐ PHANXICO ASSISI LÊ QUANG ĐĂNG

Lúc 16 giờ ngày 04/02/2021 nghi thức tẩn liệm và Thánh Lễ đưa chân Cha Cố Phanxico Assisi LÊ QUANG ĐĂNG Chánh Xứ Giáo Xứ Tân Hương GP Saigon.

Xem toàn bộ ảnh tại đây ( CLICK HERE )