Nghi thức Tuyên xưng Đức Tin của Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn – Giám mục Chính tòa Giáo phận Hà Tĩnh


TRỰC TUYẾN NGHI THỨC TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN
CỦA ĐỨC CHA LOUIS NGUYỄN ANH TUẤN – GIÁM MỤC CHÍNH TÒA GIÁO PHẬN HÀ TĨNH

Ban Truyền thông Giáo phận Hà Tĩnh 

WGPHT (21.04.2023) – Vào lúc 17:30 thứ Sáu, ngày 21-04-2023, tại Nhà nguyện Tòa Giám mục Hà Tĩnh, trong giờ Kinh chiều trọng thể, Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn – Giám mục Chính tòa Giáo phận Hà Tĩnh – sẽ tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành với Giáo Hội và Đức Giáo Hoàng trước sự chứng kiến của Đại diện Tòa Thánh và Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

Nghi thức tuyên xưng đức tin được Truyền Thông Giáo Phận phát sóng trên:

Xin kính mời cộng đoàn tham dự trực tiếp tại Nhà nguyện Tòa Giám mục Hà Tĩnh hoặc trực tuyến tại các kênh truyền thông của Giáo phận Hà Tĩnh để hiệp thông và cầu nguyện cho Giáo phận.

Nguồn: giaophanhatinh.org