NHẪN NẠI CÓ THỂ GIÀNH ĐƯỢC TẤT CẢ

Nhẫn nại có thể giành được tất cả.

(Thánh nữ Terese of Avila)