Nhịp cầu Hiệp hành #07 | Để nên “thừa tác viên”

Nhịp cầu Hiệp hành xin giới thiệu bức thư của quý khán thính giả Michel Trương, với những tâm tư và kinh nghiệm chia sẻ liên quan đến Sứ vụ Loan báo Tin mừng, không chỉ dành cho các nhà truyền giáo mà còn dành cho người giáo dân.