Nhịp cầu Hiệp hành: CÙNG BƯỚC

Vatican News –  Thời gian: 19h – giờ Việt Nam, ngày 19/3/2023… Nhịp cầu Hiệp hành CÙNG BƯỚC, với sự cộng tác từ quý sơ, quý cha, quý thầy, quý giáo dân đang học tập tại Roma, mừng kỷ niệm 10 năm sứ vụ của ĐTC Phanxicô và giới thiệu chuyên mục “Nhịp cầu Hiệp hành” thuộc Vatican News Tiếng Việt đến quý khán thính giả