ỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI: TÂM TÌNH MỤC TỬ THÁNG 6/2022 – THÁNG THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI:

TÂM TÌNH MỤC TỬ THÁNG 6/2022 – THÁNG THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU


Nguồn: Kênh YouTube TGP Hà Nội