PHÓNG SỰ ẢNH BẦU KHÍ GIÁNG SINH TẠI GIÁO XỨ THIÊN ÂN TỐI 15/12/2022


Hang đá trong khuôn viên Giáo Xứ.
Trước đường Lê Niệm
Đường Lê Cao Lãng

Sân Nhà Xứ

Cổng chính nhà thờ

Ảnh: Cây Viết Chì Nhỏ