Phóng sự đặc biệt Ngày Đời Sống Thánh Hiến 2020 tại Vatican Lời cầu nguyện cho các linh mục, tu sĩ